Νεοι Αγροτες 2024

Θέλεις να γίνεις νέος Αγρότης και να μπεις στο πρόγραμμα για επιδότηση έως 42,500 ευρώ. Επικοινώνησε με τους Αγροσυμβουλους Χανίων όπου και να είσαι για να σου πούμε πως . Έχουμε 100% επιτυχία στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών και αναλαμβάνουμε ολη την διαδικασία για να σε βοηθήσουμε να έχεις τα κριτήρια για το πρόγραμμα. Πληρώνεις μόνο τα έξοδα φάκελου αφού πληροίς τα κριτήρια και την αμοιβή μας αφού εγκριθείς . Τέλος σου λύνουμε όλες τις απορίες σχετικά με όλα τα Λογιστικά και Φορολογικά θέματα και απαλλαγές Μερικά από τα κριτήρια είναι τα παρακάτω αλλά μην ανησυχείς αν δεν τα έχεις σου παρέχουμε λύσεις για το πώς θα τα αποκτήσεις

Προϋποθέσεις Νέου Αγρότη • Έχει ενηλικιωθεί και δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του/της. • Είναι μόνιμος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρμογής του μέτρου. • Εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκμετάλλευση ήτοι εγγράφεται στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα κατά το 18μηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης. • Υποβάλλει παραδεκτή ΕΑΕ για το έτος 2024 • Είναι απόφοιτος επαγγελματικής σχολής ή Λυκείου είτε έχει έχει απολυτήριο γυμνασίου και ταυτόχρονα εκπαίδευση γεωτεχνικής κατεύθυνσης διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών που δεν αποτελεί μέρος πιστοποιητικού ή διπλώματος. Εάν δεν καλύπτονται τα ελάχιστα εκπαιδευτικά προσόντα οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν επαγγελματικά προσόντα ως εξής: Άσκηση του επαγγέλματος του αγρεργάτη με πλήρη απασχόληση επί τρία συναπτά έτη ή επί ισοδύναμο χρονικό διάστημα με μειωμένο ωράριο, κατά την τελευταία 10ετία (αποδεικνύεται με πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή, δελτία μισθοδοσίας ή εργόσημο ήαλλα σχετικά έγγραφα, εφόσον διευκρινίζουν σαφώς τις επαγγελματικές δραστηριότητες) και απολυτήριο γυμνασίου. • Δεν έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης . • Κατά τα τελευταία 4 έτη πριν από το προηγούμενο έτος από εκείνο του έτους αναφοράς (2019 – 2022), να μην έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ με μέσο όρο τυπικής απόδοσης που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας. • Δεν έχει μόνιμη εξωγεωργική απασχόληση, εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη ή, αν έχει, δεσμεύεται να τη διακόψει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξέτασης της αίτησής του (εφόσον κριθεί επιλέξιμος) και πριν την ένταξή του στο μέτρο. • Δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος μέτρων νέων γεωργών του ΠΑΑ 2014 – 2022, του ΠΑΑ 2007 – 2013 και του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000 – 2006. • Δεν έχει σύζυγο η οποία ή ο οποίος: α. Έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2024 ή β. Τα έτη 2022 ή/και 2023 έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας ή γ. Είναι επαγγελματίας αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης ή διασταυρωτικού ελέγχου του ΜΑΑΕ. Εξαιρούνται οι σύζυγοι των επαγγελματιών αγροτών στο τομέα της αλιείας • Εάν έχει τη φοιτητική ιδιότητα να έχει συμπληρώσει τον αριθμό των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή. • Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις έως και 9 μήνες μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης στήριξης ή να έχει απαλλαγεί από αυτές. • Εάν λαμβάνει επίδομα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67% να κρίνεται από τον αρμόδιο φορέα (ΚΕΠΑ) ως ικανός/ικανή προς εργασία.

Συντάκτης Ελευθέριος Λεφακης (Οικονομολόγος ΜΒΑ Ειδικος σε Θέματα ΚΑΠ) 28210 72194 & 74041 Λεωφ Καζαντζακη 99 Χανια

Scroll to Top