Υποβολή δηλώσεων επιδότησης καλλιέργειας ΟΣΔΕ

Η Εταιρία  μας είναι Πιστοποιημένη Πύλη Υποβολής Δηλώσεων Αγροτών ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι Δηλώσεις κάθε Χρόνο Αφορούν

Ενεργοποίηση Δικαιωμάτων

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων

Ενεργοποίηση Βοσκοτόπων

Ενεργοποίηση Αιγοπροβάτων Χοίρων Μελλισων

Εντοπισμός Αγροτεμαχίων

Διόρθωση Αγροτεμαχίων

Ένταξη Τοπογραφικών

Ασφάλιση Παράγωγης στον ΕΛΓΑ

Ασφάλιση Παράγωγης στον ΕΛΓΑ

Ασφαλιση στον ΟΓΑ

Τεχνική Ανάλυση Οικογενειακού Περιουσιολογίου

 

Scroll to Top